Diensten

Binnen Hands-On Studiebegeleiding bied ik verschillende vormen van begeleiding aan.

Old school en individueel
De meest bekende vorm is de individuele bijles en begeleiding. Op een afgesproken tijdstip kom ik langs en gaan we individueel aan de slag met een moeilijk vak of met studievaardigheden. Dit is een prima oplossing voor als je maar op een enkel vak vastloopt. Je krijgt handvatten aangereikt om de leerstof sneller en gestructureerder onder de knie te krijgen. Heb je interesse? Neem contact met me op!
Ook interessant voor mensen die wat langer uit de schoolbanken zijn en weer terug moeten om cursussen of certificaten te halen voor hun werk. Voor hen is er het programma Leren leren. Hier leren ze hoe het leren ook al weer werkte. Hoe ook zij zich optimaal kunnen voorbereiden voor het halen van hun opleiding.

Opfrissen basiskennis
Op de basisschool wordt de basis gelegd voor de rest van het onderwijs. Zeker op het gebied van rekenen en taal. Soms is dat minder goed aangekomen dan gewenst. Een leerling begint dan met een achterstand op de middelbare school. Om die kennis op te frissen, bied ik taal- en rekenondersteuning.